«Portki» — children pants. Russians. Vologda province. Late 19th cen.

«Portki» — children pants. Russians. Vologda province. Late 19th cen.